Contact

Buurt- en Ontspannings vereniging ‘de Maten’

info@bovdematen.nl
Secretariaat:
Postbus 20045
7302 HA Apeldoorn
KvK nr. 401011128
Rabobank: NL38Rabo 0393302458
afdelingen
Activiteiten adres:
Buurtcentrum “op Dreef”
Kooikersplaats 35
7328 AX Apeldoorn
Telefoon tijdens activiteiten: 055-533 08 55
Voor meer informatie over de afdelingen kunt u contact opnemen met de contactpersoon op de pagina’s van de betreffende afdeling. (zie afdelingen)